Kandencia pri behu

Žijeme v dobe, keď si mnohí nevieme predstaviť fungovať bez mnohých technológických pomôcok rôzneho druhu. Veď sa pozrime okolo seba, čo máme na dosah a čo potrebujete alebo používame v každodennom živote.

4867a3a6-203e-4859-901c-807756dc5fea.jpg

Šport tiež nie je žiadnou výnimkou. Každý rok výrobcovia posúvajú naše zariadenia vpred. Vylepšujú, či pridávajú rôzne aplikácie a funkcie. A to nám samozrejme veľa vecí nielen zľahčuje, ale poskytuje akýsi obraz,o našej zmene výkonnosti či dobe regenerácie organizmu.

Zo začiatku mi stačili parametre ako vzdialenosť, celkový čas a priemerné tempo na kilometer. Neskôr mnohé z modelov vedeli vyhodnotiť údaje ako dĺžka kroku, kadencia behu, oscilácia, koľko času máme venovať odpočinku, dokonca parametre ako aeróbny a anaeróbny prah, Vo2max.

Pozrime sa na parameter kadencia behu. Čo je to vlastne, a ako môže ovplyvniť naše behanie.

Kadencia behu, alebo frekvencia krokov je parameter, vďaka ktorému vieme koľko krokov vykonáme za minútu. Počet krokov za minútu (SPM-steps per minute).

Bežecká kadencia je jedným z faktorov, ktorou vieme ovplyvniť rýchlosť behu. Druhou je dĺžka kroku.

Vďaka optimálnej kadencii budeme schopní behať rýchlejšie.

Jednoducho povedané, ak chceme rýchlejšie bežať buď zvýšme svoju kadenciu alebo predĺžme dĺžku kroku.

Mnohí bežeckí analityci hovorili o kadencii 180 až 200, aby sa docielila optimálna bežecká ekonomika. Najnovšie poznatky, ale poukazujú, že je to individuálna záležitosť. Optimálna kadencia závisí od niekoľkých faktorov, vrátane výšky, hmotnosti, bežeckej schopnosti či tréningovej minulosti.

Napríklad vyšší bežci majú prirodzene nižšiu bežeckú kadenciu. Ak máte vyššiu frekvenciu krokov, tým ste lepší bežec. Samozrejme ako som už spomínala, všetko je veľmi individuálne.

Kadencia taktiež závisí od typu behu. Pri dlhšom a pomalšom behu bude nižšia kadencia ako pri rýchlom alebo tempovom behu.

Kadenciu vieme zlepšiť aj bežeckou abecedou či plyometrickymi cvičeniami, ktorými rozvíjame schopnosti svalov vyprodukovať nasávaciu silu v čo najkratšom čase, teda našu výbušnosť.

Ak budeme dlhšie pracovať na svojej rýchlosti, sile a koordinácii, môžeme si časom všimnúť zmenu našej bežeckej kadencie.

Ak si nájdeme svoju optimálnu kadenciu a dĺžku kroku, budeme vedieť behať rovnakou rýchlosťou s menším úsilím. Keď vylepšíme svoju vytrvalosť, budeme môcť udržiavať tempo, optimálnu kadenciu a dĺžku kroku dlhšie.

Optimálna bežecká kadencia pomáha aj zlepšovaniu bežeckej techniky a tým pádom znižuje negatívne dopady na pohybový aparát.

Napísala som tento článok, aby ste sa oboznámili so slovíčkom bežecká kadencia a mali možnosť posúvať vaše trénovanie na vyššiu a kvalitnejšiu úroveň.

Niekoľko mojich príkladov kadencie a dĺžky krokov pri rôznych bežeckých tempách.

Záznam z aplikácie garminconnect.com

IMG_7912.jpg

Vzdialenosť (km) 21,2
Priemerné tempo 3:47
Kadencia 179
Dĺžka kroku (m) 1,47

 

Vzdialenosť (km) 12
Priemerné tempo 5:00
Kadencia 183
Dĺžka kroku (m) 1,08

 

IMG_7913.png

Vzdialenosť (km) 0,5
Priemerné tempo 3:00
Kadencia 191
Dĺžka kroku (m) 1,7

 

Vzdialenosť (km) 6,5
Priemerné tempo 4:45
Kadencia 180
Dĺžka kroku (m) 1,16

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s