Strečing po behu

Strečing je systém cvičení, pri ktorých sa rozvíja naťahovacia schopnosť svalu, jeho elasticita, pružnosť a v dôsledku toho aj pohyblivosť v kĺboch.

Predstavuje  taktiež jednu z foriem aktívnej regenerácie.

Zohráva dôležitú úlohu v rámci regenerácie a kompenzácie. Pri nedostatočnom strečingu dochádza k skracovaniu svalstva, a tým môže dôjsť k rýchlejšiemu zraneniu.

IMG_6979.JPGAk sa budeme pravidelne venovať strečingu, eliminujú sa rôzne bežecké zranenia, odstránime svalovú nerovnováhu.

Po behu je dôležité uvoľniť svaly a až potom ich natiahnuť.  Záverečný strečing by sme mali absolvovať po každom tréningovom behu alebo pretekoch.

Zaraďujeme cviky statického strečingu na uvoľnenie jednotlivých svalov.

Taktiež je dôležité, aby sa telo vrátilo do pokojového stavu. Zníži sa srdcová frekvencia a znižuje sa kyselina mliečna vo svaloch.

Aj mnohé štúdie poukázali, že pravidelné vykonávanie statického strečingu môže pomôcť znížiť tuhosť svalov, znížiť úroveň bolesti a dokonca môže znížiť frekvenciu svalových kŕčov.

Strečing by sme mali vykonávať pravidelne. Ak nie denne tak aspoň 3-4x do týždňa.

V jednotlivých pozíciách zotrváme niekoľko sekúnd (10-20s). S každým výdychom lepšie natiahneme sval.

Všetko vykonávame podľa našich pocitov. Žiadne extrémne naťahovanie a pociťovanie bolesti.

Cvičenia pri nízkych teplotách, v zimnom období vykonajme radšej doma.

Niekoľko dôvodov, prečo strečovať:

 1. zníženie stresu
 2. redukcia bolesti a stuhnutosti svalov
 3. zlepšenie rozsahu pohybu
 4. zlepšenie výkonu
 5. prevencia voči zraneniam
 6. minimalizácia opotrebovania kĺbov
 7. zlepšenie prietoku krvi a cirkuláciu
 8. zlepšenie kvality života

Ukážka strečingu po behu/statický strečing/cvičenia:

1++.png
 výpad jednou nohou vpred/kľak na jednej nohe (cvik je zameraný na natiahnutie štvorhlavých svalov, bedrovodriekového svalu a jazykovitého svalu)
2.JPG
stoj na jednej nohe, druhú nohu chytíme za chodidlo a preložíme cez koleno do polohy sedu (cvik je zameraný na sedacie svaly)
3+.JPG
ľah vpred s rotáciou trupu s následným zanožením (cvičením si natiahnete svaly celého tela s dôrazom na trup, chrbticu a ohýbače trupu. Tento cvik je zameraný na priamy, priečny brušný sval, šikmé svaly brucha, bedrovodriekový sval
4.JPG
cvik ,,praclík“ zameraný na pretiahnutie svalov stehna, sedacích svalov, bedrových ohýbačov a svalov hrudníkovej a krížovej chrbtice
5+.JPG
ľah vpred s rotáciou trupu s následným zanožením (cvičením si natiahnete svaly celého tela s dôrazom na trup, chrbticu a ohýbače trupu. Tento cvik je zameraný na priamy, priečny brušný sval, šikmé svaly brucha, bedrovodriekový sval.

6.JPG

poloha ,,strecha“ (cvik zameraný na pretiahnutie lýtkových svalov-zadné svaly lýtka, Achillovu šľachu)

2 comments

  • Určite áno, aj myofasciálna masáž má svoje benefity. Väčšinou aplikujem roller aj pred behom alebo funkčným tréningom.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s