Ako sa trénuje so mnou?

V posledných rokoch sa beh stal akýmsi spoločenským fenoménom. Mnohí ľudia sa rozhodnú trénovať s prvotným cieľom schudnúť, iní pre zlepšenie svojej kondície, ale väčšina chce docieliť svoje ciele, ktoré si vytýčia.

Presne takýto typ ľudí ma oslovuje, či by som bola ochotná s nimi spolupracovať. Vždy ma takýto záujem so mnou trénovať a spolupracovať veľmi poteší.

Vychádzam a opieram sa o skúsenosti a vedomosti z vlastného trénovania, ale podstatnú časť informácií som získala počas štúdia na dvoch vysokých školách. Súčasne som dokončila štúdium na FTVŠ a na SPU v odbore výživa ľudí.

Dnes som za to rozhodnutie, študovať dve školy, veľmi vďačná. Venovať sa popri trénerstve aj štúdiu výživy obyvateľstva bola skvelá voľba.

Bolo len otázkou času kedy sa preukáže fakt, že správnou výživou a jej časovaním môžeme zlepšovať a dokonca zvyšovať svoje športové výkony a tým pádom aj výsledky. V minulosti športovci nemali takú širokú škálu informácií, ktorú máme v súčasnosti my.

Veľkú dávku nových poznatkov a informácií som získala vďaka svojmu dedkovi, ktorý ma systematicky vedie v príprave a veľa mi rozpráva o časoch, kedy trénoval on v Nórsku.

Práca s ľuďmi musí človeka baviť. Mňa to baví a napĺňa zároveň. Pri tejto práci je okrem potrebného vzdelania, dôležitá aj emocionálna inteligencia a empatia.

Veľa z vás asi súhlasí s vetou, že vedenie ľudí je tá najťažšia práca. Každý z nás si vyžaduje iný prístup a motivovanie. Niekedy práca s deťmi je jednoduchšia v tom, že nemajú toľko ,,rozumu” ako my dospelí. Internet je plný rôznych názorov, myšlienok, ktoré nie vždy sú relevantné. Tréneri aj výživový poradcovia rastú ako huby po daždi. Pri výbere toho svojho treba byť vždy opatrný.

Ja pristupujem ku každému svojmu bežcovi, klientovi individuálne.

Najdôležitejšie je, určiť si ciele, ktoré chceme spoločnou prácou dosiahnuť. Ak ich má človek jasne určené, tak začneme so systematickým, postupným a pravidelným trénovaním.

Väčšina ľudí má už skúsenosti s behom a už sú vybavení aj športovými hodinkami, ktoré merajú pulz. Ten je pri sledovaní a nastavovaní tréningu veľmi dôležitý.

Pomocou rôznych aplikácií a prístupov, mám možnosť vidieť ich tréningy ihneď po ich tréningovej jednotke. Vždy analyzujem jednotlivé tréningy a dám im spätnú väzbu.

Dbám na to, aby sme si s mojimi bežcami dôverovali. Vzťah bežec – tréner musí byť založený na 100% dôvere. Inak je často práca zbytočná a neefektívna pre obe strany.

Človek nie je stroj a nie vždy je nedeľa. Nie je ľahké dodržiavať tréningové plány, keďže väčšina má zamestnanie, či rodiny. Preto komunikujem s klientmi aj v tejto rovine.

Častým problémom je dodržiavať presne stanovené tréningové dni. Dokonca dochádza k ich zámene a pridávaniu kilometráže.

Aj zo svojej skúsenosti viem povedať, že aj k zatajovaniu pretekov, či nedodržanie vzdialeností. Čo sa vie veľmi negatívne odraziť na výsledkoch a výkonoch.

Trénovanie znamená veľa si odriekať. Preto si každý musí zvážiť, čo je ochotný podriadiť svojmu cieľu a podľa toho si ho aj nastaviť. Nemôžem si dať napríklad za cieľ maratón, keď nie som schopný a ochotný trénovať objemy.

Samozrejme so svojimi zverencami absolvujem ich dôležité a ťažšie tréningy. Často krát sa jedná o intervalové a tempové behy.

Pri tréningu nezabúdam ani na dôležitosť techniky, bežeckej abecedy, úvodného a záverečného strečingu.

Častou témou našich diskusií je spomínaná výživa, doplnky, regenerácia a iné kompenzačné športy.

Na záver by som chcela povedať, že si uvedomujem, že som nezjedla všetku múdrosť sveta, a preto sa neustále vzdelávam a nasávam nové informácie. Pohybujem sa v prostredí mnohých športovcov rôznych druhov športov, kde si vzájomne vieme poradiť a posúvať sa vpred.

Veľmi sa teším na sústredenie, ktoré ma čaká budúci rok v Mexiku. Budem mať možnosť vidieť a trénovať so špičkovými atlétmi. Je to pre mňa obrovská výzva. Som presvedčená, že prinesiem nielen sebe, ale i Vám nové poznatky a zážitky.

Romana

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s